Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starostovia

Peter Splavec († 54)

starosta obce 2007 - 2012

Ako starosta obce či poslanec obecného zastupiteľstva, ale aj občan kráčal  v šľapajach mníchov z rádu svätého Benedikta, ktorí svojou húževnatou prácou a úprimnou modlitbou natrvalo ovplyvnili civilizáciu západnej Európy.

Nebol to človek starosta, ktorý by zložil ruky do lona a nečinne sa prizeral. Žil naplno a intenzívne prežíval každý okamih.

Jeho celoživotným krédom bol benediktínsky odkaz Ora et labora - Modli sa a pracuj!

Vo vedomí, že ide o zásadu, vďaka ktorej sa rozvíjala kultúra európskeho kontinentu a ktorú mu vštepovali jeho rodičia - učitelia, pokladal svoje pôsobenie   vo funkcii starostu obce za životné poslanie. Vďačný za pomoc a spoluprácu pracovitých občanov, vždy zdôrazňoval, že prehlbovať kvalitu občianskeho i  osobného života je možné iba s pochopením a s podporou všetkých obyvateľov obce.

V obecných voľbách zvíťazil ako nezávislý kandidát a práce vo funkcii starostu sa ujal 01. 01. 2007, presvedčený, že "najväčším bohatstvom obce sú ľudia, keď v nej spokojne žijú a zveľaďujú ju" (Stupné - obec plná života, Považské osvetové stredisko 2011).

Z tohto dôvodu bolo prioritou jeho pôsobenia vo funkcii "zvyšovanie životnej úrovne, zabezpečenie sociálnych a kultúrnych potrieb občanov ..., aby sme my aj dnes s hrdosťou a úprimne mohli vysloviť: - Som občan Stupného" (Stupné - obec plná života).

Nadväzujúc na statočnosť mnohých generácií predkov, v súčinnosti s obecným zastupiteľstvom a vďaka pracovitým občanom sa počas jeho funkčného obdobia v najmenšej obci v údolí rieky Papradnianky riešili potreby obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a z prostriedkov obce boli postavené 2 bytové domy, v ktorých býva 16 mladých rodín. Pri narodení dieťaťa poskytuje obec rodičom finančný príspevok. Z dôvodu rastúceho počtu detí sa uskutočnila rekonštrukcia materskej školy a na  ďalšie rozšírenie materskej školy sa získala časť finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR.

Pre deti sa s podporou urbariátu vybudovalo v areáli prírodného amfiteátra detské ihrisko, pričom sa uskutočnila rekonštrukcia amfiteátra využívaného na usporadúvanie príťažlivých podujatí, medzi ktoré nesporne patrí hodový jarmok.

S cieľom zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov sa rozšíril územný plán obce v časti nad obcou Jasenica a zároveň dala obec vypracovať doplnok Územného plánu obce č. 3, čo by malo prispieť k stabilizácii mladých rodín.

V rámci odkanalizovania celej Papradnianskej doliny sa začali práce na budovaní kanalizácie v obci. Po dobudovaní hlavnej vetvy obecného vodovodu sa pracovalo na dokončovaní bočných vetiev. Zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie, pričom pre ďalšiu výmenu rozvádzačov obec požiadala o pridelenie finančných prostriedkov z eurofondov. Tieto prostriedky sú už prisľúbené aj na budovanie časti chodníka pre chodcov po dokončení prác na kanalizačných prípojkách. Na vybudovanie chodníka sa zabezpečila projektová dokumentácia a bolo vydané stavebné povolenie.

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu a mostu cez rieku Papradnianku pri materskej škole, zabudovanie drevokamenných prahov prostredníctvom Povodia Váhu na stabilizovanie dna rieky, ale aj rekonštrukcia ciest v miestnych častiach Jarek, Podskaly a Potoky v nemalej miere vyriešili viaceré problémy, ktoré občanom strpčovali život. Zároveň vzrástla čistota obce - nadviazalo sa na zabehnutý systém separovaného zberu odpadu, k čomu občania zodpovedne pristupovali.

Čiastočne bol zrekonštruovaný Dom smútku, ktorý slúži občanom vyše 20 rokov. Jeho interiér bol vymaľovaný, začalo  sa s prístavbou novej miestnosti pre chladiaci box, bol stabilizovaný oporný múr a prekrytý rigol na miestnej komunikácii   k cintorínu. Pri Dome smútku bola postavená zvonica, pre ktorú sa za finančnej pomoci  občanov zakúpili zvony.

Obnovená bola aj fasáda na kaplnke uprostred obce a opravili sa schody vedúce ku kaplnke.

Z iniciatívy občana Jána Babiara bola vybudovaná krížová cesta od jaskynky až na vrchol Žeravice. Jaskynku so sochou Panny Márie posvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Rekonštrukciou prešiel aj kultúrny dom. Bol vymaľovaný, steny boli nanovo obložené drevom, opravili sa stoly, zakúpili sa nové stoličky  pre skultúrnenie prostredia, v ktorom sa konajú divadelné predstavenia a iné podujatia. Uskutočnila sa tiež rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, občania opravili fasádu, na ktorú umiestnili sošku svätého Floriána - patróna hasičov. Boli vybudované tri základne - vjazdy do rieky Papradnianky, aby sa tu v prípade požiaru mohla umiestniť hasičská technika.

Nemenej pozornosti zo strany brigádnikov a občanov si zaslúžilo vybudovanie moderných futbalových šatní za finančnej pomoci firmy Kysak, a.s., Žilina, ktoré slúžia športovcom, hasičom a podľa potreby aj občanom. Zároveň sa oplotila časť futbalového areálu, upravilo sa a spevnilo parkovisko, rekonštruovala sa súťažná trať pre dobrovoľný hasičský zbor.

Z Programu obnovy dediny bola v obci vybudovaná orientačná tabuľa a v miestnej časti Potoky odpočívadlo pre turistov.

Starosta Peter Splavec dbal aj o rozvoj kultúrneho života v obci. Inšpirovaný prekrásnou a čistou prírodou, milými  a pohostinnými ľuďmi, chcel, aby všetci návštevníci obce cítili, že "naše srdcia i dvere sú pre nich otvorené" (Stupné - obec plná života, Považské osvetové stredisko 2011).

Z tohto dôvodu založil mužskú a ženskú spevácku skupinu, obnovil tradíciu stavania a váľania obecného mája, podporil myšlienku turistického klubu každoročne na sviatok Zjavenia Pána (Tri krále) usporadúvať výstup občanov na Holý vrch. Premiéry Divadelného súboru Ivana Pišku či vianočné pásma, hodový jarmok, ale aj oslavy Dňa matiek a Dňa detí, Mesiac úcty k starším a v neposlednom rade futbalové súťaže ako Memoriál Pavla Mičiníka i hasičská súťaž o Pohár starostu obce Stupné boli jednou z  podôb jeho všestrannej aktivity a zanietenej práce pre obec.

Plodné pôsobenie Petra Splavca vo funkcii starostu obce výstižne zachytávajú jeho slová v útlej publikácii Stupné - obec plná života, vydanej pri príležitosti 595. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stupné:

"Statočnosť a pracovitosť mnohých generácií našich predkov sa zachovala dodnes a verím že bude zárukou budúcnosti nasledujúcich pokolení.

Verím, že i naďalej budeme spájať všetky naše sily a obec Stupné bude zárukou spokojného života občanov, bude prekvitať, bude príťažlivá pre budúce generácie a všetkých návštevníkov, ktorí do nej zavítajú."


 

Ing. Jozefa Bajzíková

 

starostka obce 2003 - 2006

 


 

Marián Krajčoviech

 

starosta obce   1990 - 2002


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka