Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Stupné.

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLYVytlačiť
 

Obec Stupné

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY

s predpokladaným nástupom od 1.9.2019

018 12 Stupné č. 19

 

Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť

absolvovanie I. atestácie

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

znalosť práce s PC

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva

znalosť pracovnoprávnych predpisov

riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

doklad o dosiahnutom vzdelaní

potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

štruktúrovaný profesný životopis

výpis z registra trestov

návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme

doklad o zdravotnej spôsobilosti

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín a miesto podania žiadosti:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:  Obecný úrad Stupné 216,

018 12  Stupné, obálku označte heslom: „Výberové konanie – Materská škola Stupné – Neotvárať!“. Termín podávania prihlášok do 31.7.2019 do 11.00 hod. Termín a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní,  najmenej 7 dní pred jeho konaním.


 
 

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka